เกี่ยวกับเรา

ช่างเสียงตามสาย.com /ช่างเสียงไร้สาย.com บริหารงานโดย บริษัท 9Audio จำกัด เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงเครือข่ายกลุ่มช่างติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัด ให้มีโอกาสในการ ขายและให้บริการมากขึ้น

บริษัท 9Audio จำกัด ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต. หมู่บ้าน


ติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งชุดสายอากาศแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เสามแม่ข่าย,ระบบสายอากาศ,สายนำสัญญาณ ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งลำโพง ระบบเสียงไร้สาย บนหอกระจายข่าว แทงก์ประปาหมู่บ้าน


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดจ่ายไฟเครื่องส่ง,ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย,

ติดตั้ง ชุดสายอากาศส่ง ระบบกระจายเสียงไร้สาย

ติดตั้งสายอากาศไดโพล 4ห่วง,สายนำสัญญาณ RG8/8DFB/10DFB

ติดตั้งชุดควบคุมและสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน เทศบาล อบต

ติดตั้ง

ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว


ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง

รับซ่อม เสียงตามสาย รับติดตั้ง เสียงตามสาย รับปรับปรุง เสียงตามสาย ช่างซ่อม ระบบเสียงตามสาย ช่างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ช่างเดินสาย ช่างติดลำโพง ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง รับเหมาติดตั้งเสียงตามสาย รับเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย ช่างซ่อมลำโพง ช่างบ้านหม้อ ทั่วประเทศ บริการซ่อม มาตรฐานเสียงตามสาย ราคาซ่อม มาตรฐาน Sound Public Address System