รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย แบบมาตรฐาน ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียงตามสายไร้สาย ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานอื่นๆ

สายด่วน/ไลน์ 0863175577 /0896080077

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต.


ติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งชุดสายอากาศแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เสามแม่ข่าย,ระบบสายอากาศ,สายนำสัญญาณ ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งลำโพง ระบบเสียงไร้สาย บนหอกระจายข่าว แทงก์ประปาหมู่บ้าน


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดจ่ายไฟเครื่องส่ง,ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย,

ติดตั้ง ชุดสายอากาศส่ง ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งสายอากาศไดโพล 4ห่วง,สายนำสัญญาณ RG8/8DFB/10DFB

ติดตั้งชุดควบคุมและสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน เทศบาล อบต

ติดตั้ง

ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว


ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง

รับซ่อม เสียงตามสาย รับติดตั้ง เสียงตามสาย รับปรับปรุง เสียงตามสาย ช่างซ่อม ระบบเสียงตามสาย ช่างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ช่างเดินสาย ช่างติดลำโพง ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง รับเหมาติดตั้งเสียงตามสาย รับเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย ช่างซ่อมลำโพง ช่างบ้านหม้อ ทั่วประเทศ บริการซ่อม มาตรฐานเสียงตามสาย ราคาซ่อม มาตรฐาน Sound Public Address System