นายออดิโอ 9Audio ช่างเสียงตามสายในตำนาน รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย มาตรฐาน ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

โทร 0863175577 /0896080077

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง เสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายเสียง ระบบเสียงไร้สายอบต. ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงตามสายสาธารณะ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลหลังการขาย โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต.


ติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบหอกระจายเสียง


ติดตั้งลำโพง ระบบเสียงไร้สาย บนหอกระจายข่าว แทงก์ประปาหมู่บ้าน


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย ของเทศบาล อบต หมู่บ้าน


ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย ในหมู่บ้าน

ราคาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย

ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน เทศบาล อบต

การติดตั้ง

งานเดินสายนำสัญญาณเสียงตามสายในหมู่บ้าน เทศบาล อบต

วิธีติดตั้ง

งานประกอบชุดลำโพงเสียงตามสาย


งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

แก้ปัญหา

รับซ่อม เสียงตามสาย รับติดตั้ง เสียงตามสาย รับปรับปรุง เสียงตามสาย ช่างซ่อม ระบบเสียงตามสาย ช่างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ช่างเดินสาย ช่างติดลำโพง ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง รับเหมาติดตั้งเสียงตามสาย รับเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย ช่างซ่อมลำโพง ช่างบ้านหม้อ ทั่วประเทศ บริการซ่อม มาตรฐานเสียงตามสาย ราคาซ่อม มาตรฐาน Sound Public Address System