รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย แบบมาตรฐาน ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียงตามสายไร้สาย ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานอื่นๆ

 ระบบประกาศเสียงไร้สายอัจฉริยะ

"ฟังเสียงด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)ได้"

สายด่วน/ไลน์ 0863175577 /0896080077 

แก้ปัญหา ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย
ช่างติดตั้งเสียงไร้สาย

รับปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ช่างติดตั้งระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต.

ช่างซ่อมระบบเสียงตามสาย

ติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire  ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย

ช่างติดตั้งลำโพงเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดสายอากาศ ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เสาแม่ข่าย,ระบบสายอากาศ,สายนำสัญญาณ ระบบเสียงไร้สาย

หอกระจายข่าวไร้สาย

ติดตั้งลำโพง ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ติดตั้งหอกระจายข่าว แทงก์ประปาหมู่บ้าน

ห้องควบคุมระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้ง ชุดแม่ข่าย ระบบเสียงไร้สาย

ช่างติดตั้ง ชุดแม่ข่าย,เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดจ่ายไฟเครื่องส่ง,ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย,

ติดตั้งสายอากาศส่ง ระบบเสียงไร้สาย

ช่างติดตั้งเสียงไร้สาย ชุดสายอากาศส่ง ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งสายอากาศไดโพล 4ห่วง,สายนำสัญญาณ RG8/8DFB/10DFB 

ชุดควบคุม ระบบเสียงไอพี

ช่างติดตั้ง ชุดควบคุมและสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี

ติดตั้งลำโพง ระบบเสียงตามสาย

รับติดตั้งลำโพง ช่างเสียงตามสาย หมู่บ้าน เทศบาล อบต

ติดตั้ง

รับซ่อม เสียงตามสาย รับติดตั้ง เสียงตามสาย รับปรับปรุง เสียงตามสาย ช่างซ่อม ระบบเสียงตามสาย ช่างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ช่างเดินสาย ช่างติดลำโพง ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง รับเหมาติดตั้งเสียงตามสาย รับเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย  ช่างซ่อมลำโพง ช่างบ้านหม้อ ทั่วประเทศ บริการซ่อม มาตรฐานเสียงตามสาย ราคาซ่อม มาตรฐาน Sound Public Address System 

ระบบเสียงไร้สาย ฟังประกาศผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ตัวแทนขายและช่างผู้ให้บริการ

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย

2.จังหวัดเชียงใหม่

3.จังหวัดน่าน

4.จังหวัดพะเยา

5.จังหวัดแพร่

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง

8.จังหวัดลำพูน

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ

4.จังหวัดนครพนม

5.จังหวัดนครราชสีมา

6.จังหวัดบึงกาฬ

7.จังหวัดบุรีรัมย์

8.จังหวัดมหาสารคาม

9.จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร

11.จังหวัดร้อยเอ็ด

12.จังหวัดเลย

13.จังหวัดสกลนคร

14.จังหวัดสุรินทร์

15.จังหวัดศรีสะเกษ

16.จังหวัดหนองคาย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู

18.จังหวัดอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี

20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง

1.จังหวัดกำแพงเพชร

2.จังหวัดชัยนาท

3.จังหวัดนครนายก

4.จังหวัดนครปฐม

5.จังหวัดนครสวรรค์

6.จังหวัดนนทบุรี

7.จังหวัดปทุมธานี

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร

10.จังหวัดพิษณุโลก

11.จังหวัดเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี

13.จังหวัดสมุทรปราการ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม

15.จังหวัดสมุทรสาคร

16.จังหวัดสิงห์บุรี

17.จังหวัดสุโขทัย

18.จังหวัดสุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี

20.จังหวัดอ่างทอง

21.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.จังหวัดชลบุรี

4.จังหวัดตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี

6.จังหวัดระยอง

7.จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดเพชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่

2.จังหวัดชุมพร

3.จังหวัดตรัง

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.จังหวัดนราธิวาส

6.จังหวัดปัตตานี

7.จังหวัดพังงา

8.จังหวัดพัทลุง

9.จังหวัดภูเก็ต

10.จังหวัดระนอง

11.จังหวัดสตูล

12.จังหวัดสงขลา

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14.จังหวัดยะลา