จังหวัด พะเยา

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย 

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป โทร 0863175577 /0896080077

ตัวแทนจำหน่ายและช่างระบบเสียงไร้สาย ประจำพื้นที่ในจังหวัดพะเยา

086-3175577

089-6080077

อำเภอในจังหวัดพะเยา การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำเภอเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทอง เทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านสาง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลจำป่าหวาย เทศบาลตำบลท่าจำปีเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

อำเภอจุน

เทศบาลตำบลจุน เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เทศบาลตำบลเวียงลอ เทศบาลตำบลหงส์หิน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

อำเภอเชียงคำ

เทศบาลตำบลเชียงคำ เทศบาลตำบลบ้านทราย เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลหย่วน 

อำเภอเชียงม่วน

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

อำเภอดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลห้วยลาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม

อำเภอปง

เทศบาลตำบลงิม เทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอแม่ใจ 

เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลป่าแฝก

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอภูซาง

เทศบาลตำบลสบบง

อำเภอภูกามยาว

เทศบาลตำบลดงเจน