สินค้าและบริการ

รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ หอกระจายข่าว

โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ โดยเฉพาะ ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

ให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ โทร /Line 0863175577

สินค้าและบริการ

  1. ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบตามสาย/ ไร้สาย / adsl / WiFi /GSM 4G LTE (ใช้ได้ทุกหน่วยงาน)

  2. ระบบเสียงไร้สายแบบคลื่น 430.225MHz (ฌฉพาะหน่วยงาน เทศบาล/ อบต.)

  3. ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet) LAN /WiFi

  4. ระบบเสียงตามสายมาตรฐาน

  5. งานปรับปรุงความถี่ 420.200MHz ใช้กับความถี่ย่าน 430.225MHz /430.275MHz,435.225MHz ,435.275MHz

ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ

ระบบเสียงประกาศ /ระบบกระจายเสียงไร้สาย ดีที่สุดในยุคนี้

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต.


ติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งชุดสายอากาศแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เสามแม่ข่าย,ระบบสายอากาศ,สายนำสัญญาณ ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งลำโพง ระบบเสียงไร้สาย บนหอกระจายข่าว แทงก์ประปาหมู่บ้าน


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งชุดแม่ข่าย,เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดจ่ายไฟเครื่องส่ง,ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย,ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)

ติดตั้ง ชุดสายอากาศส่ง ระบบเสียงไร้สาย

ติดตั้งสายอากาศไดโพล 4ห่วง,สายนำสัญญาณ RG8/8DFB/10DFB

ติดตั้งชุดควบคุมและสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน เทศบาล อบต

ติดตั้ง

ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว


ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง

รับซ่อม เสียงตามสาย รับติดตั้ง เสียงตามสาย รับปรับปรุง เสียงตามสาย ช่างซ่อม ระบบเสียงตามสาย ช่างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย ช่างเดินสาย ช่างติดลำโพง ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง รับเหมาติดตั้งเสียงตามสาย รับเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย ช่างซ่อมลำโพง ช่างบ้านหม้อ ทั่วประเทศ บริการซ่อม มาตรฐานเสียงตามสาย ราคาซ่อม มาตรฐาน Sound Public Address System